Budowa Roku 2012

Wybudowany przez Budimex poznański Pixel zdobył pierwszą nagrodę w kategorii budynki biurowe. Jury wyróżniło go za nowoczesne rozwiązania technologiczne, wysoką jakość wykonawstwa i dobrą organizację procesu budowlanego.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa wespół z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego po raz czwarty ogłosili laureatów konkursu Budowa Roku, promującego inwestorów i wykonawców. Gratulujemy wszystkim laureatom.