Historia ruchów literniczych

Sztuka pisania przeniesiona z kart książek na ekrany kin. Doskonała animacja demonstruje, że nawet komunały da się zapisać pięknie.

Paryżanin Thibault de Fournas zmajstrował laurkę typografi i Saulowi Bassowi, artyście, który czołówkę filmową uczynił dziełem sztuki.

tu wspaniały hołd złożony pięknej Futurze.