Dzieło tak misterne i pracochłonne jakby zbudowane przez rój robotnic. Jednak z charakterem i pasją, które wykluczają pracę zbiorową. Piotr Socha wydał autorską książkę „Pszczoły”, ważniejszą od czegokolwiek, co pojawiło się ostatnio na rynku wydawniczym dla dzieci.