Najciekawszy obiekt austriackiej marki otwiera się dziś na Postępu 4. Jego niewątpliwy sukces będzie w części też naszym udziałem. Zbudowaliśmy go i urządziliśmy, by stał się najlepszym obiektem tej sieci.